W ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wszystkie dzieci w naszym przedszkolu uczęszczają na zajęcia:

– języka obcego nowożytnego (w grupach  prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, nauczycielkami w tym zakresie są Patrycja Kula i Klaudia Janicka),

– rytmiki (zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek),

– gimnastyki korekcyjnej (dla dzieci zakwalifikowanych na podstawie zaświadczenia lekarskiego, zajęcia odbywają się we wtorki i piątki),

– religii ( zgodnie z deklaracją rodziców).

W naszym przedszkolu, dla dzieci 3-7 letnich odbywają się bezpłatne zajęcia w ramach programu Mali Wspaniali prowadzone przez Fundację Infinity. Do udziału w zajęciach konieczna jest pisemna zgoda rodzica, a spotkania odbywają się w godzinach pobytu dziecka w przedszkolu. Zachęcamy do zapoznania się z głównymi założeniami tych zajęć:

Mali Wspaniali to program prowadzony z powodzeniem już od listopada 2014 roku w przedszkolach. Ma na celu promocję sportu wśród najmłodszych, w bezpośrednim związku z szerzeniem uniwersalnych wartości tkwiących u podstaw sztuk walki. Ta grupa sportów została wybrana ze względu na ilość korzyści jakie oferuje najmłodszym sportowcom. Okres przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka i zachowań sprzyjających zdrowiu.

Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie nawyków związanych ze zdrowym trybem życia poprzez zachęcanie dzieci do aktywności sportowej. Dzieci zostają wyposażone w ogólną wiedzę na temat sztuk walki, samoobrony, poznają podstawowe techniki. Dzięki ćwiczeniom ogólnorozwojowym odbywającym się w formie zabawy, dzieci poprawiają nie tylko cechy motoryczne, ale również procesy poznawcze i sferę emocjonalno -społeczną. Wykształcają umiejętności pracy w zespole, śmiałego wypowiadania się na tle grupy, poznają swoje mocne strony.

Dedykowany Małym Wspaniałym program nauczania jest programem oficjalnym, zaakceptowanym przez Kuratora Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Pozostałe zajęcia (dodatkowo płatne) prowadzone są przez firmy zewnętrzne poza Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Propozycje dostępne w naszym przedszkolu to: tenis ziemny, piłka nożna szachy, tańce, robotyka, joga.

Zajęcia z mini tenisa i piłki nożnej w przedszkolu .

Zapraszamy dzieci od połowy września na zajęcia z mini tenisa i piłki nożnej , terminy : poniedziałki w godz.  15.20 – 16.50 i czwartki od 15.20 do 16.50. zajęcia trwają 30 min, koszt 20 zł lekcja x ilość zajęć w miesiącu, małe kilkuosobowe grupki, z każdym nowym miesiącem można zrezygnować z zajęć, nie trzeba deklarować się na cały semestr. Rodziców zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.

886 94 48 20 lub 886 12 88 44.

Szachy są strategiczną i taktyczną grą, której zasad z powodzeniem uczą się przedszkolaki. Szkoła szachowa „Czarny koń” prowadzi zajęcia dla dzieci przedszkolnych i szkolnych od ponad 20 lat.

W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 30 minut w sali przedszkolnej po czasie określonym w umowie z przedszkolem i są dodatkowo płatne. Metody stosowane na zajęciach to zabawy, konkursy, rysunki, pogadanki, bajki szachowe, samodzielnie i grupowo rozwiązywane zadania.

Szczegółowe informacje na temat zajęć można uzyskać na stronie internetowej organizatora www.czarnykon.net.pl oraz pod numerem telefonu 691 855 524.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu we wtorki:

15:30- 3-4 latki

16:00- 5-6 latki

Zapisy na zajęcia odbywają się przez e-maila: BBDS@GMAIL.COM.