Grupy młodsze – I i II

6.30 – 7.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne i tematyczne
7.30 – 8.00 Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), rozmowy indywidualne, zabawy zgodnie z zainteresowaniami dzieci
8.00 – 8.15 Zabawy ruchowe
8.15 – 8.30 Czynności organizacyjne i higieniczne
8.30 – 9.00 I śniadanie
9.00 – 9.30 Zajęcia dydaktyczne/Religia
9.30 – 9.45 Czynności higieniczne i samoobsługowe
9.45 – 10.00 Ubieranie się na spacer
10.00 – 10.45 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, gry i zabawy sportowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze
10.45 – 11.00 Czynności samoobsługowe i higieniczne
11.00 – 11.20 II śniadanie
11.20 – 11.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne
11.30 – 13.00 Odpoczynek na leżaku, słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej
13.00 – 13.15 Czynności higieniczne, samoobsługowe i porządkowe
13.15 – 13.30 Zabawy ruchowe, paluszkowe
13.30 – 14.00 Obiad
14.00 – 14.15 Czynności samoobsługowe i higieniczne
14.15 – 14.45 Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, utrwalanie wierszy i piosenek, rozwiązywanie zagadek
14.45 – 16.00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, ćwiczenia słownikowe, indywidualna praca wyrównawcza
16.00 – 17.00 Zabawy z kolegami z innej grupy, własna aktywność dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne. Rozchodzenie się dzieci

Grupy starsze –  III, IV, V, VI

6.30 – 7.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne i tematyczne
7.30 – 8.00 Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), rozmowy indywidualne, zabawy zgodnie z zainteresowaniami dzieci
8.00 – 8.15 Zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych
8.15 – 8.30 Czynności organizacyjne i higieniczne
8.30 – 9.00 I śniadanie
9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne/Religia
10.00 – 10.10 Czynności samoobsługowe i higieniczne
10.10 – 10.50 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zajęcia dodatkowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze
10.50 – 11.00 Czynności samoobsługowe i higieniczne
11.00 – 11.15 II śniadanie
11.15 – 11.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne
11.30 – 13.15 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, gry i zabawy dydaktyczne, utrwalanie wierszy i piosenek, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
13.15 – 13.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne
13.30 – 14.00 Obiad
14.00 – 14.15 Czynności samoobsługowe i higieniczne
14.15 – 14.45 Zabawy wyciszające, słuchanie bajek, legend, opowiadań. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych
14.45 – 16.00 Zabawy ruchowe,  umuzykalniające-taneczne, zabawy plastyczne, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach. Praca stymulacyjno-kompensacyjna
16.00 – 17.00 Własna aktywność dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, gry i układanki stolikowe, rozmowy indywidualne, czynności porządkowe. Rozchodzenie się dziec