Od dnia 6. grudnia 2018 każde dziecko posiada indywidualny numer konta do wpłaty za przedszkole, który każdy rodzic otrzymał drogą mailową.

Przypominamy, że płatności należy dokonywać do 15. dnia każdego kolejnego miesiąca.

 

UWAGA !!!! OD 1 WRZEŚNIA 2022r.   NASTĘPUJE ZMIANA STAWKI ŻYWIENIOWEJ NA 12zł (za cały dzień)