Radę Rodziców tworzą przewodniczący trójek grupowych wybranych podczas pierwszego zebrania – po jednej osobie z każdej grupy. Podczas swoich spotkań przedstawiciele decydują ile wynosi roczna składka oraz na co zostanie przeznaczona.

W roku szkolnym 2022/2023 składka wynosi 110 zł/sem – a kolejne dzieci (rodzeństwa) zwolnione są z tej opłaty.

Płatność na Radę Rodziców możliwa jest tylko przelewem na konto: 63 1240 1994 1111 0010 2077 4520

Z tej kwoty finansowane są między innymi:

  • teatrzyki,
  • spotkania z Dziadkiem Bachem,
  • spotkania z ciekawymi gośćmi (np.: spotkania autorskie, pszczelarz),
  • wycieczki,
  • bal karnawałowy,
  • przejazdy autokarem do miejsc z darmowymi wejściami,
  • niektóre pomoce dydaktyczne i zabawki,
  • i inne.